Als boekhouder krijg ik vaak de volgende vraag: “en hoe verdien jij jezelf terug dan?”

Voordat ik deze vraag kan beantwoorden is het handig om te weten dat er 2 soorten ondernemers worden onderscheiden bij de belastingdienst; de Resultaatgenieter en de Ondernemer met Winst uit Onderneming.

De resultaatgenieter (oftewel ROW aangifte)
Hiervoor geldt dat je grofweg  niet je volledige bestaansrecht uit je onderneming kan halen, dus dat er nog een andere bron van inkomsten hiernaast zou moeten zijn. Bij de ROW aangifte dien je een vrij eenvoudige particuliere aangifte in. De meeste informatie is al bekend bij de belastingdienst. Je geeft alleen nog zelf handmatig aan welke omzet je hebt behaald en welke kosten je hebt gemaakt. Bij de ROW aangifte mag je een aantal kosten net zo opvoeren als bij een WUO aangifte, denk hierbij aan afschrijvingen, autokosten ed.

Addertje onder het gras
Doe je een ROW aangifte met een behoorlijke omzet? Dan kan het duur worden; je loopt dan ieder geval de zelfstandigenaftrek (à € 7.280) mis en in de beginjaren ook nog de Starteraftrek van ca. € 2.123. Het is dus goed om je uren gedurende het jaar bij te houden. Je mag dit niet naar rato doen. Dus start je in september als ondernemer? Dan kun je voor dat jaar geen Ondernemersaftrek meer claimen.

De Ondernemer met Winst uit Onderneming (oftewel WUO aangifte)
Voor deze ondernemers geldt dat je voor je levensonderhoud afhankelijk bent van je winst uit je onderneming*.
Wanneer je een WUO aangifte gaat indienen dan verwacht de belastingdienst dat je een Balans, Resultatenrekening en de Fiscale Winstberekening invult. Daarbij is het van belang dat deze gegevens aansluiten bij het vorige boekjaar wanneer je al eerder een WUO aangifte hebt ingediend.

Aftrekposten
Nu komt de meerwaarde van een goede boekouder om de hoek kijken. Er wordt gekeken over de hele breedte van je aangifte naar alle mogelijke aftrekposten die voor jou van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan de meest bekende: Ondernemersaftrek en de Startersaftrek. Minder bekend is de MKB winstvrijstelling van 14%, wist je dat je hier ook recht op hebt wanneer je geen recht op de Ondernemersaftrek en de Startersaftrek? Die is dus niet gebonden aan een urencriterium van 1225 uur per kalenderjaar. Ook bestaat er nog zoiets als de Kleine Investeringsaftrek en de Willekeurige Afschrijving voor Starters.  Aangezien de regels van de belastingdienst nogal eens wijzigen is hierbij de kennis van een boekhouder onmisbaar. Er zijn allerlei regels en aftrekposten die wij als boekhouder voor jou naast de gegevens van jou en je eventuele partner leggen (hallo Inkomensafhankelijke combinatiekorting) en zo optimaal mogelijk voor je inzetten.

En terugverdienen?
Wanneer je een WUO aangifte doet betekent dit over het algemeen dat je over het hele jaar nog geen belasting heeft betaald. Wat je niet afdraagt kun je ook niet terugkrijgen. Een goede boekhouder zorgt er natuurlijk wel voor dat je zo min mogelijk moet betalen! Heb je via een voorlopige aanslag wel elke maand betaald? Dan zou het wel zo kunnen zijn dat je recht hebt op een teruggave daardoor je teveel hebt afgedragen.

Vragen?
Heb je nog vragen naar aanleiding van de bovenstaande informatie? Of heb je hulp nodig bij de keuze van de beste aangifte? Neem dan contact met ons op via info@zz-perfect.nl.

* Dit een korte samenvatting van een uitgebreid spectrum aan mogelijkheden die voor jou van toepassing kunnen zijn. Omwille van de leesbaarheid van deze blog hebben wij niet alle bijzonderheden & uitzonderingen  benoemd!