In deze blog leggen wij uit hoe de aangifte Inkomstenbelasting werkt, wat erbij komt kijken en hoe het zit met een fiscaal partner.

Welke aangiftes zijn er?
Je hoeft bij de Belastingdienst niet apart aan te geven of te melden dat je de aangifte als ondernemer wilt invullen. Bij het opstarten van de aangifte krijg je automatisch de vraag of je als ondernemer aangifte wilt doen.

Heb je een bedrijf? Dan kun je 2 soorten aangiftes doen:
1. Resultaat aangifte (ROW (Resultaat Overige Werkzaamheden)
2. Ondernemers aangifte

Over het algemeen schakelen ondernemers ons in als ze een ondernemersaangifte willen doen, dat vraagt meer expertise dan een resultaat aangifte.

Let op: je kunt niet per boekjaar zomaar wisselen tussen deze aangiftes. Kies je voor een Ondernemers aangifte dan kun je niet het jaar daarop kiezen voor een ROW aangifte. Wanneer je van een Ondernemers aangifte naar een ROW aangifte wilt switchen is dit bijna altijd omdat er minder tot niks gebeurt in je bedrijf. Je zult dan hoogstwaarschijnlijk je onderneming staken. Dit moet verwerkt worden in de laatste Ondernemers aangifte. Voor het overzicht gaan we in deze blog hier niet verder op in.

ROW aangifte
Je geeft alleen je omzet en kosten door aan de Belastingdienst, je hebt geen recht op aftrekposten.

Hierdoor betaal je over het algemeen meer belasting, je mag namelijk je winst niet verder verlagen dan de daadwerkelijke kosten die je in jouw bedrijf hebt gemaakt.

Voordeel: de aangifte kun je snel(ler) doorlopen, je hoeft maar weinig informatie in te vullen.

Let op: je mag dus niet zelf bij de kostenregels de zelfstandigenaftrek/startersaftrek en/of de MKB winstvrijstelling invullen. Dit hebben wij in verleden weleens meegemaakt, dit is niet toegestaan.

Let op: dat de aangifte eenvoudig is ontslaat jou niet van de verplichting dat je administratie/boekhouding kloppend moet zijn. Ook niet als je voor de BTW in de KOR regeling zit. Je moet een sluitende administratie hebben. Dus je balans moet kloppen, je moet afschrijven wanneer je een bedrijfsmiddel koopt en je resultatenrekening moet correct opgesteld zijn. Dit is ook de reden waarom het voor ons vaak qua kosten weinig verschil maakt, we moeten namelijk nog steeds je boekhouding goed hebben gezet en gecontroleerd.

Ondernemers aangifte
In een ondernemers aangifte heb je meer informatie in te vullen in je aangifte:

 • Balans (activa, passiva, BTW positie, Eigen Vermogen, privé opnames/stortingen)
 • Resultatenrekening (omzet, directe kosten, overige kosten, afschrijvingen)
 • Fiscale winstvergelijking (jouw winst in je resultatenrekening moet overeenkomen met je winst in de balans)

Ook geef je in deze aangifte aan of je recht hebt op de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, MKB winstvrijstelling en ook of je bijvoorbeeld de KIA wil toepassen.

Ook hier geldt weer, wij kunnen pas met jouw aangifte Inkomstenbelasting aan de slag als de boekhouding correct is afgehandeld in Moneybird. Klopt deze niet? Dan kunnen wij dus niet aan de slag met je aangifte.

Hoe zit het met een fiscaal partner?
Een fiscaal partner is iets anders dan een toeslagpartner. Een fiscaal partner ben je alleen onder bepaalde voorwaarden. Een toeslagpartner (voor de toeslagen) kan van andere voorwaarden afhangen. Een liefdesrelatie is geen voorwaarde of je wel of niet fiscaal partner of toeslagpartners bent!

Wanneer heb je een fiscaal partner:

 • Als je samen eigenaar bent van een koopwoning
 • Als je een samenlevingscontract hebt of getrouwd bent
 • Als er een minderjarig kind op het adres woont (deze hoeft niet van beide partners te zijn)
 • Als een van de partners ingeschreven staat bij het pensioen van de ander

Zodra je fiscaal partner bent doe je samen aangifte.
Trouw je bijvoorbeeld op 16 juni? Dan ben je voor dat hele jaar met terugwerkende kracht per 1 januari fiscaal partners van elkaar.

Je kunt apart van elkaar aangifte doen maar je moet dan wel in jouw aangifte de gegevens van jouw fiscaal partner opnemen. Het nadeel van apart aangifte doen van elkaar is dat je niet kunt optimaliseren. Je mag namelijk een aantal aftrekposten verdelen tussen jullie als fiscaal partner zodat je zo min mogelijk belasting betaalt. Dus een aftrekpost van partner 1 mag je bij partner 2 in mindering brengen als deze een hoger inkomen heeft. Daardoor zakt het inkomen van partner 2 en hoeven jullie minder belasting te betalen.

Steeds vaker krijgen wij de vraag om de aangifte te scheiden omdat de financiële administraties ook gescheiden zijn. Er wordt dan bijvoorbeeld op een gezamenlijke rekening geld gestort voor de vaste lasten. Wanneer een van de 2 partners ondernemer is kan dit tot ingewikkelde situaties leiden. De Belastingdienst is in dat opzicht nog ouderwets te noemen. Je kunt dit niet scheiden. Hoe kun je dit oplossen:

 1. Aangifte partner 1 invoeren en dan alle aftrekposten die bij die partner horen opvoeren > uitkomst noteren.
 2. Aangifte partner 2 invoeren en dan alle aftrekposten die bij die partner horen opvoeren > uitkomst noteren.
 3. Gezamenlijke aangifte invoeren en optimaliseren tussen beide partners > uitkomst noteren.
 4. Nu hebben we het voordeel van gezamenlijk aangifte doen inzichtelijk en kunnen de partners dit onderling met elkaar verrekenen.

Zoals je ziet kost dit meer tijd, het is dus ook logisch dat dit extra kosten met zich meebrengt.

 Hieronder volgen een aantal situaties/vragen die wij in de praktijk tegenkomen en onze antwoorden:

Mijn partner doet zelf zijn/haar aangifte, is het nodig dat ik mijn aangifte door jullie laat doen?

Wij adviseren van wel; over het algemeen levert de ondernemer ook de stukken voor zijn/haar partner bij ons aan en doen wij voor beiden de aangifte. Op die manier kunnen wij het maximale uit de aangifte halen voor beide partners. Wil de partner dit absoluut niet? Dan voeren wij een aangifte in met alleen de aftrekposten voor de partner. Daarnaast is het handig om de aangifte te zien die de partner heeft ingediend zodat we geen kosten opvoeren die al in de aangifte van de partner zijn opgegeven (denk aan de betaalde hypotheekrente).

Ik heb mijn eerste jaar verlies gedraaid, welke aangifte is dan het handigste om te doen?

Ook als je verlies hebt gedraaid kun je overwegen een ondernemers aangifte in te dienen, je moet dan natuurlijk wel de 1225 uur hebben gehaald. Daarnaast kun je niet oneindig verlies aangeven in je aangifte, het moet uiteindelijk wel de potentie tot een levensvatbaar bedrijf hebben.

Waarom zou je toch een ondernemersaangifte indienen?
Je hebt namelijk recht op verliesverrekening. Dit houdt in dat de negatieve inkomsten uit jouw bedrijf worden verrekend met jouw positieve andere inkomsten (denk aan dienstverband of een uitkering). Let op; het wordt alleen met jouw inkomsten verrekend en niet die van je partner.

Heb je die 1225 uur gehaald, dan mag je dus diverse aftrekposten in mindering brengen. De kans is dan dus aanwezig dat jouw inkomen negatief wordt. Dit negatieve inkomen mag je dan weer verrekenen met voorafgaande jaren. Daardoor wordt jouw inkomen lager in een eerder jaar en kan het dus zijn dat je recht hebt op een teruggave van betaalde belasting in eerdere jaren. Wil je meer weten? Hier legt de Belastingdienst het ook uit.

Goed om te weten:

 • Je moet dit zelf in de gaten houden, of doorgeven. Wij controleren het wel maar als je net nieuw bent als klant kunnen wij dat niet altijd met terugwerkende kracht controleren.
 • De Belastingdienst stelt deze verliezen vast, je kunt hier uiteraard wel tegen in bezwaar gaan.
 • Er is een vaste manier van verrekenen, je kunt dit niet zelf bepalen.
 • Heb je alleen recht op de zelfstandigenaftrek (en dus niet op startersaftrek) dan wordt je winst op 0 gezet (en niet op een -minbedrag). Het kan dus zijn dat je nog recht hebt op een stukje aftrekpost die je nu niet kan gebruiken, die mag je dan het volgende jaar alsnog inzetten. Ook dit wordt door de Belastingdienst automatisch gedaan maar wij kijken er ook naar bij het opstellen van de aangifte.

Hier legt de Belastingdienst het zelf ook uit: uitleg

We hopen hiermee wat meer tekst en uitleg te hebben gegeven over de verschillen in de aangifte Inkomstenbelasting en hoe het werkt met een fiscaal partner.