Huidige regeling – VAR
De VAR is een verklaring die je aan het begin van het jaar aanvraagt bij de belastingdienst. Je vult als opdrachtnemer een aantal vragen in en op basis daarvan bepaalt de belastingdienst wat voor soort ondernemer je bent. Krijg je de VAR WUO dan is de opdrachtgever vrijgesteld van loonheffing èn heb jij als op drachtnemer recht op een aantal regelingen die belastingtechnisch interessant zijn. Denk hierbij aan de starters- en zelfstandigenaftrek. Op dit moment ben jij als opdrachtnemer dus hiervoor verantwoordelijk en ben je ook aansprakelijk voor eventuele naheffingen als je VAR niet blijkt te kloppen. Dit is niet ondenkbaar omdat je je VAR aanvraagt aan het begin van het jaar en dus iets invult wat je verwacht en niet wat daadwerkelijk zo is.

Hoe wordt het
Jij als zzp’er kan per 1 mei 2016 geen VAR meer aanvragen. In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers overeenkomsten gebruiken die door de belastingdienst zijn opgesteld of beoordeeld. Daarmee hebben zij zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie. In samenwerking met externe organisaties heeft de belastingdienst algemene modelovereenkomsten opgesteld.

Hierin dienen in ieder geval de volgende vier punten te worden benoemd;
> Er is geen arbeidsovereenkomst maar een overeenkomst van opdracht;
> De opdrachtgever betaalt niet door bij ziekte of vakantie;
> De opdrachtgever heeft geen gezag, behalve over het resultaat en gebruikelijke kwaliteitseisen;
> De opdrachtnemer mag zich vrij laten vervangen door een collega naar keuze.

Ter informatie;
> Voor ondernemers met een webwinkel of die leveren aan consumenten zijn de modelovereenkomsten niet van toepassing (en niet nodig).
> Standaard modelovereenkomsten kun je vinden op de site van de belastingdienst.

Wat zijn de praktische bezwaren?

1.       Alleen opdrachtgevers mogen concept modelovereenkomsten voorleggen aan de belastingdienst, als opdrachtnemer mag je eenmalig een concept voorleggen. Deze wordt goed- of afgekeurd zonder opgave van reden. De beslissingstermijn zou  6 weken moeten zijn, deze is op dit moment ruim 4 maanden.

2.       Opdrachtgeversorganisaties proberen clausules op te nemen in de modelovereenkomsten die volledig los staan van bovenstaande 4 punten. Denk aan geheimhoudingsplicht en/of het doorschuiven van de kosten (o.a. opgelegde boetes) naar de opdrachtnemer. De belastingdienst kijkt alleen naar bovenstaande 4 punten, bekijkt de overige clausules niet maar keurt ze wel goed!

3.       Ook een goedgekeurde en gepubliceerde modelovereenkomst kan alsnog weer ongeldig worden verklaard als na controle van de belastingdienst blijkt dat zij vinden dat er niet wordt gewerkt volgens deze modelovereenkomst (dus belastingdienst vindt bijvoorbeeld dat er toch gezag was).

4.       Indien je als opdrachtnemer 5 verschillende opdrachtgevers hebt gehad in een jaar en 1 daarvan wordt achteraf toch gekwalificeerd als loon/dienstverband kun je onder de 1225 uur norm komen. Hierdoor kun je een naheffing krijgen omdat je geen recht blijkt te hebben gehad op je fiscale ondernemersvoordelen (startersaftrek, zelfstandigenaftrek).

5.       De vrije vervanging moet ook echt vrije vervanging zijn. Dus een VOF oprichten zodat de opdrachtgever weet dat je vervangen wordt door je collega is géén vrije vervanging!

 En nu?
1.       Ga voor jezelf na of je opdrachtgevers hebt waarbij je met een van bovenstaande punten in de knel zou kunnen komen. Bespreek dit met je opdrachtgever!

2.       Teken niet zomaar een modelovereenkomst, laat je goed voorlichten of laat deze controleren, let zeker op de clausules die los staan de afspraken die in de modelovereenkomst hoort te staan.

3.       Laat het niet op zijn beloop en denk ‘het komt wel goed’. De beoordelingstijd van de belastingdienst gaat vanaf 1 mei alleen maar omhoog dus zorg dat je op tijd aan de slag gaat met je opdrachtgever aan een modelovereenkomst als er nu niet eentje staat op de site van de belastingdienst die op jullie situatie van toepassing is.

Heb je vragen of twijfel je over een bepaalde situatie, neem zeker contact met ons op, wij helpen je graag verder!
Wij zijn bereikbaar via info@zz-perfect.nl of op 06-53702204.