Facturen zijn nodig om te zorgen dat je geld ontvangt van je opdrachtgevers.
De Belastingdienst stelt regels aan het opstellen van facturen, hieronder vind je een opsomming:

  • Handelsnaam van jou en de opdrachtgever;
  • Adres van jou en van de opdrachtgever;
  • Je btw-nummer;
  • Factuurdatum, dit is de datum waarop je de factuur aanmaakt;
  • Een uniek opeenvolgend volgnummer;
  • Een omschrijving van hetgeen en het aantal dat er geleverd is;
  • Datum waarop hetgeen geleverd is, of de datum van een vooruitbetaling
  • Het bedrag excl. btw, als er verschillende btw-tarieven worden gebruikt dan dienen deze apart vermeld te worden;
  • Alle btw tarieven dat in rekening worden gebracht;
  • Btw-bedag

In Moneybird wordt dit automatisch voor je klaargezet wanneer jij je account inricht.