Belastingen

Als ondernemer krijg je te maken met verschillende vormen van belasting, de twee belangrijkste zijn de omzetbelasting (OB) en de inkomstenbelasting (IB).

Omzetbelasting of BTW

Er zijn twee vormen van BTW:

  • Omzetbelasting: de BTW over jouw omzet die jij afdraagt aan de belastingdienst
  • Voorbelasting: de BTW die jij hebt betaald over aankopen voor jouw onderneming, deze voorbelasting mag je terugvorderen bij de belastingdienst.

Elke BTW plichtige ondernemer moet elke maand, kwartaal of eenmaal per jaar een aangifte omzetbelasting, ook wel BTW aangifte of aangifte OB, indienen bij de belastingdienst. Hoe jouw BTW aangifte eruit ziet is afhankelijk van wat voor soort omzet je draait en wat voor kosten je hebt gemaakt. Het kan zijn dat je verschillende BTW tarieven moet berekenen over jouw diensten/producten en van sommige uitgaven mag je geen BTW terugvragen.

De BTW die je per saldo moet betalen of terugkrijgt bereken je in principe als volgt:
Omzetbelasting – voorbelasting = te betalen of te ontvangen BTW

Inkomstenbelasting

Elk jaar moet je als ondernemer aangifte inkomstenbelasting doen. Je betaalt inkomstenbelasting over je ‘winst uit onderneming’ of ‘inkomsten uit overig werk’ (zo noemt de belastdienst je winst wanneer je niet voldoet aan de fiscale criteria van het ondernemerschap). Hoe lager je fiscale winst is, hoe lager je belastbare inkomen en hoe minder inkomstenbelasting je hoeft te betalen. Het is daarom belangrijk dat je je goed geïnformeerd wordt over zaken zoals het urencriterium, aftrekposten en de voorlopige schatting en aanslag.

Er zijn verschillende aftrekposten waar je als ondernemer gebruik van kunt maken. Allereerst de algemene heffingskorting en arbeidskorting, waar elke Nederland aanspraak op kan maken. Daarnaast zijn er speciale aftrekposten voor ondernemers, bijvoorbeeld de zelfstandigen- en startersaftrek, de MKB winstvrijstelling en investeringsaftrek. Aan het gebruik van de genoemde aftrekposten zijn echter altijd voorwaarden verbonden.

ZZPerfect is op de hoogte van alle aftrekposten en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn. Wij doen ons uiterste best om elke mogelijke aftrekpost toe te passen zodat jij als ondernemer zoveel mogelijk geld overhoudt.

Tip

We zien vaak dat ondernemers geen rekening houden met het feit dat ze ook nog belasting moeten betalen. Dit geldt voor zowel de omzetbelasting als inkomstenbelasting. Wij adviseren je om minimaal 30% van elke verkoopfactuur achteruit te zetten. Over het algemeen heb je dan altijd voldoende om aan je belastingverplichtingen te kunnen voldoen.