Kleine ondernemersregeling

Moet je in een jaar minder dan € 1.883 btw betalen? Dan kun je in aanmerking komen voor belastingvermindering, of je hoeft helemaal geen btw te betalen. Je maakt dan gebruik van de kleineondernemersregeling. Je kunt belastingvermindering krijgen op het btw-bedrag dat je moet betalen als je aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

  • Je bent een natuurlijke persoon of een combinatie van natuurlijke personen, zoals een eenmanszaak, een maatschap, een vennootschap onder firma.
  • Je moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in een jaar.
  • Je voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

De kleineondernemersregeling geldt niet voor rechtspersonen zoals een bv, stichting of vereniging. De regeling geldt daarom ook niet als één van de maten in een maatschap een rechtspersoon is.

Ben je landbouwer, veehouder, tuin- of bosbouwer? Verhuur je onroerende zaken met btw? Of is btw naar je of door je verlegd? Dan gelden er specifieke regelingen voor de KOR.

Hoe bereken ik mijn korting vanwege de kleineondernemersregeling?

Hoeveel belastingvermindering je precies krijgt, hangt af van het btw-bedrag dat je zou moeten betalen na aftrek van voorbelasting als je de regeling niet zou toepassen. 

Hoeveel btw zou je per jaar moeten betalen aan de Belastingdienst?

Hoeveel vermindering krijg je?

€ 1.883 of meer

Geen vermindering

€ 1.346 tot € 1.883

2,5 x (€ 1.883 – btw-bedrag)

€ 1.345 of minder

De vermindering is gelijk aan het btw-bedrag. Je hoeft dus geen btw te betalen.
Je kunt ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen. 

Ontheffing administratieve verplichtingen

Moet je in een jaar € 1.345 of minder btw betalen? Dan hoef je helemaal geen btw meer te betalen. Verwacht je dit ook de komende jaren? Je kunt dan ontheffing voor administratieve verplichtingen aanvragen. Je hoeft dan ook geen btw-aangifte meer te doen.