Bij het inschrijven van je bedrijf bij de Kamer van Koophandel kies je ook een rechtsvorm. De rechtsvorm die je kiest, of die je moet kiezen, hangt af van een aantal factoren, zoals ga je alleen of samen met anderen een bedrijf starten en hoe wil je aansprakelijk gesteld worden? De keuze van rechtsvorm heeft directe gevolgen voor je belastingverplichtingen.

Als je alleen een beroep wilt uitoefenen kies je vaak voor de vorm ‘eenmanszaak’: Deze vorm wordt ook wel zzp’er of freelancer genoemd. Hierbij oefen je je beroep zelfstandig uit. Beetje vreemd maar waar; je kan een eenmanszaak hebben als je personeel in dienst hebt, je krijgt dan te maken met loonheffingen. Deze vorm is geen rechtspersoon, je bent dus persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van je onderneming.

Wil je samen met anderen een beroep uitoefenen dan kan je kiezen uit een van de volgende vormen:

  • Maatschap: hierbij oefen je je beroep uit in samenwerking met anderen (‘maten’). Elke maat van de maatschap die aan de eisen voor het ondernemerschap voldoet, is ondernemer voor de inkomstenbelasting en kan dus gebruikmaken van de speciale regelingen voor ondernemers. Voor de btw is alleen de maatschap ondernemer, de btw-regels zijn dus alleen op de maatschap van toepassing en niet voor de maten. Deze maatschap is geen rechtspersoon, elke maat is voor een evenredig deel aansprakelijk voor alle schulden van de maatschap.
  • Vennootschap onder firma (vof): hierbij start je samen met anderen (vennoten) een onderneming. Elke vennoot die aan de eisen voor ondernemerschap voldoet, is ondernemer voor de inkomstenbelasting. Voor de btw is de vof als geheel ondernemer, de afzonderlijke vennoten zijn voor de btw geen ondernemer. De vof is geen rechtspersoon, elke vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van alle schulden van de vof.
  • Commanditaire vennootschap (cv): hierbij gelden grotendeels dezelfde regels als voor een vof. Het verschil is dat een cv behalve de gewone vennoten ook zogenoemde stille vennoten heeft. De stille vennoten brengen geld in de cv in, maar kunnen zich niet bemoeien met de verdere gang van zaken van de onderneming.

Naast bovenstaande zijn er nog een aantal rechtsvormen:

  • Besloten vennootschap (bv)
  • Naamloze vennootschap (nv)
  • Vereniging
  • Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
  • Stichting

Wij adviseren je dan ook om je goed in te lezen over de verschillende rechtsvormen en welke consequenties dit heeft voor jou. ZZPerfect is gespecialiseerd in de eenmanszaken, en de VOF. Wij werken ook samen met een accountant wanneer je eenvoudige BV hebt. Voor de andere vormen kunnen we je doorverwijzen naar onze partners.